تبلیغات
مهدویت و ظهور - آیا امام زمان فرزندی(عج) به نام صالح دارد؟
مهدویت و ظهور
شاید این جمعه بیاید شاید...
در دعای زیبای ندبه، یکی از کنیه‌هایی که حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) را با آن می خوانیم کنیه «اباصالح» است و در لغت این لقب «پدر صالح» معنا می شود. یکی از سۆالاتی که پیرامون امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) به ذهن می رسد این است که آیا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) فرزندی به نام صالح دارند که او را «اباصالح» می خوانیم و یا دلیل دیگری برای دادن این کنیه به حضرت وجود دارد؟
معنای لغوی «اباصالح» کلمه "اب" در لغت عرب به معنای پدر آمده است. بدین جهت برخی از مردم تصور می کنند که عبارت اباصالح در حالت ترکیبی باید به معنای پدر صالح باشد تا معنی و مفهوم جمله صحیح گردد. برای رفع این شبهه برخی از مۆمنین هم در مقام جواب برآمده و چنین اظهار داشته اند که: چون امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) با تشکیل زندگی خانوادگی، فرزندی به نام صالح دارند، بدین جهت او را با کنیه اباصالح می خوانیم. به نظر می رسد که اینگونه جواب ها از حقیقت پرده برنمی دارد، چون راهی برای درک چگونگی زندگی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) و پی بردن به این موضوع که آیا آن حضرت به طور یقین فرزندی به نام صالح دارند یا نه، وجود ندارد. این سخن صحیح نمی باشد زیرا: اوّلا: با جستجو و تفحّص در میان کنیه های نقل شده برای حضرت مهدی (علیه السلام) در کتابهای معتبر، چنین کنیه ای نقل نشده است، بلکه به نظر میرسد این کنیه بر اثر کثرت استعمال در میان مردم، معروف شده است، و در بعضی از مجلاّت و کتابها که در پاسخ از این سۆال مطالبی گفته شده است، بیشتر جنبه های ذوقی و استحسانی، با احتمالاتی بدون ذکر سند و دلیل در نظر گرفته شده است، مثلا: گفته شده است که این کنیه ممکن است از آیه شریفه (وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنم بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الاَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصّـالحُونَ) گرفته شده باشد. و یا می گویند: چه مانعی دارد که ما به آن حضرت بگوئیم أبا صالح یعنی پدر تمام نیکی ها و خوبی ها؟ وممکن است برخی استدلال کنند به احادیثی که در آنها واژه أبا صالح و صالح بکار رفته است. مرحوم مجلسی (رحمه الله) نیز در این رابطه داستانی در بحار الأنوار نقل کرده است،، در حالیکه با رجوع به آن احادیث و دقّت در آنها معلوم میگردد، صالح یا أبا صالح نام جنّی است که مأموریت دارد تا اشخاص گمشده را هدایت و راهنمایی کند. در کتاب من لا یحضره الفقیه چنین آمده است: «امام صادق(علیه السلام)فرمود: هرگاه راه را گم كردى صدا بزن یا صالح! یا بگو: یا أبا صالح راه را به ما نشان دهید، خداوند شما را رحمت كند». ممکن است کنیه ابا صالح بدین جهت باشد که امام زمان (علیه السلام) پدر و مجری اصلاح جامعه است، یعنی او تنها کسی است که به اذن خدا جامعه بشری را اصلاح خواهد نمود امّا مرحوم مجلسی (رحمه الله) در حکایات و داستانهای اشخاصی که امام زمان (علیه السلام) را دیده اند «قضیه اى را از پدرش نقل میكند و او نیز از شخصى بنام امیر اسحاق استرآبادى كه چهل مرتبه با پاى پیاده به حجّ مشرّف شده بود نقل میكند كه در یكى از سفرهایش قافله را گم كرد و متحیّر با حالت عطش و بی آبى مانده بود، سپس صدا زد یا صالح یا أبا صالح ما را راهنمایى بفرما، ناگاه شخص سوارهاى را از دور دید كه آمد و او را راهنمایى كرد و به قافله اش رساند، وى میگوید: پس از آن قضیّه من متوجه شدم كه او حضرت مهدى(علیه السلام) بوده است.» روشن است که این قضیه ارزش علمی و استدلالی ندارد، و صرفاً داستانی بیش نیست، زیرا معلوم نیست که شخص مورد نظر واقعاً امام (علیه السلام) را دیده باشد. ثانیاً: با توجّه به معانی مختلف کلمه «أب» در لغت عرب که تنها به معنای پدر نیست، بلکه به معنای صاحب و غیر آن نیز آمده است، و همچنین در روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) آمده است که فرمود: «من و على پدران این امتیم»، می توان استفاده نمود که مقصود از این کنیه معنای پدرِ فرزندی به نام صالح نیست، بلکه أبا صالح یعنی کسی که افراد صالح و شایسته در اختیار دارد. یا ابا صالح المهدی و نیز ممکن است کنیه ابا صالح بدین جهت باشد که امام زمان (علیه السلام) پدر و مجری اصلاح جامعه است، یعنی او تنها کسی است که به اذن خدا جامعه بشری را اصلاح خواهد نمود. القاب و صفات و کنیه هایی که برای پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت در روایات و دعاها به کار رفته است هر کدام معنی و مورد خاصی دارند، مثلا کلمه «امین» که یکی از القاب معروف پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) است به طور یقین به خاطر امانتداری و امین اسرار و اموال مردم بودن به آن حضرت گفته شده است. هدف از به کار بردن کنیه «اب» و «ام» برای افراد، اثبات پدر یا مادر بودن آن اشخاص است نسبت به مضاف الیه شان، مانند ابوالحسن (پدر حسن)، ابو جعفر (پدر جعفر)، ام داوود (مادر داوود)، لکن از نظر لغت عرب این طور نیست که کلمات یاد شده (اب و ام) همیشه به معنای پدر و مادر باشد، بلکه گاهی به معنای صاحب و مالک و کنه و اساس شی ء می باشد مانند: ابوالفضل، ابوتراب، ام القری، ام الفساد و امثال آن که به طور یقین هیچ کدام آنها در معنای پدر و مادر به کار نرفته است. چون حضرت ابوالفضل (علیه السلام) پسری به نام فضل نداشته است که ابوالفضل - در این مورد - به معنای پدر فضل باشد. امیرالمومنین (علیه السلام) نیز فرزندی به نام تراب نداشته است که آن حضرت پدر تراب باشد و همچنین است کلمه ام القری که کنیه معروف شهر مکه است، چرا که شهر مکه فرزندی نداشته است که مادر آن باشد. بنابراین با عنایت به مطالب فوق و احتمالات متعدّد، نمی توان از این کنیه بر ازدواج و داشتن فرزند برای آن حضرت استفاده کرد. مرحوم مجلسی (رحمه الله) نیز در این رابطه داستانی در بحار الأنوار نقل کرده است،، در حالیکه با رجوع به آن احادیث و دقّت در آنها معلوم میگردد، صالح یا أبا صالح نام جنّی است که مأموریت دارد تا اشخاص گمشده را هدایت و راهنمایی کند امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) را چه وقت «اباصالح» بخوانیم؟ شکی نیست که وقتی با خداوند متعال مناجات می کنیم و نیازها و احتیاجات خود را به محضر مقدسش عرضه می داریم همسو و متناسب با نیازمان نام ها و صفات مقدس او را بر زبان می آوریم. مثلا در مقام طلب مغفرت از ساحت مقدس خداوند متعال او را «یا غفار» و در مقام طلب نمودن روزی حلال و فراوان با کلمه «یا رزاق»، و در مقام درخواست ثبات قدم و استوار و پایدار ماندن در راه حق او را با جمله یا «مقلب القلوب و الابصار» و امثال آن می خوانیم. بنابراین برای اجابت دعا و قبولی مناجات با خداوند متعال، راه و رمز و اوقات و ساعات خاصی وجود دارد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) و اهل بیت آن حضرت آنها را در میان احادیث و روایات معتبر به ما تعلیم فرموده اند به گونه ای که حتی دعای صبح و شام و دعای اول و آخر هفته و ماه و سال و چند و چون آن را هم یاد داده اند حال باید دید که دعای معروف گم شدگان در صحرا و بیابان را که در روایات آمده است و همچنین کنیه معروف اباصالح (عجل الله تعالی فرجه) را در کجا و چه وقت باید خواند؟ از امام باقر (علیه السلام) و همچنین از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: «اذا ضللت فی الطریق فناد «یا صالح» او «یا ابا صالح» ارشدنا الی الطریق رحمکم الله» «اگر در دشت و صحرا از جاده منحرف شده و راه گم کردید پس «صالح» و یا «اباصالح» را صدا کن و بگو: «ای صالح» و یا بگو «ای اباصالح» ما را دریابید و راه را بر ما نشان دهید، خداوند شما را رحمت فرماید.» ( محدث نوری، نجم الثاقب، ص 405، انتشارات مسجد جمکران.) و روی همین اساس است که علمای ربانی و مۆمنین پیرو اهل بیت (علیهم السلام) در جلسات و اجتماعات معنوی و پر شورشان، آن هم نه فقط در حال گم شدن در دشت و صحرا، بلکه در همه گمراهی های فکری و عملی و علمی و نابسامانی های مادی و معنوی در غیبت کبری، امام زمان اباصالح (عجل الله تعالی فرجه) را به کمک و یاری می طلبند.نوع مطلب : مهدویت و شبهات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:34 ب.ظ
من هر بار به نوشتن مقاله نوشتم
اما حالا که من کاربر اینترنت هستم از حالا استفاده می کنم
خالص برای مقالات، به لطف وب.
سه شنبه 8 اسفند 1396 08:05 ب.ظ
سلام همکاران، قطعه فوق العاده آن در مورد آموزش و پرورش
به طور کامل توضیح داده شده، نگه داشتن آن را تا کنون.
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:37 ب.ظ
کار شگفت انگیز! این نوع اطلاعاتی است که در اختیار عموم قرار می گیرد
اینترنت. در حال حاضر در موتورهای جستجو فریب خورده است و این پست را بالاتر نبرده است!

بیا و با وبسایت من مشورت کنید. متشکرم
=)
دوشنبه 13 آذر 1396 06:41 ب.ظ
اطلاعات مفید. خوشبختانه من سایت شما را به صورت شگفت انگیز یافتم، و من دلم برایش تنگ شده است
این پیچ و تاب سرنوشت قبل از آن رخ نداد!
من آن را نشانه گذاری کردم
دوشنبه 13 آذر 1396 06:38 ب.ظ
اطلاعات مفید. خوشبختانه من سایت شما را به صورت شگفت انگیز یافتم، و من دلم برایش تنگ شده است
این پیچ و تاب سرنوشت قبل از آن رخ نداد!
من آن را نشانه گذاری کردم
سه شنبه 7 آذر 1396 11:40 ب.ظ
Hello there I am so excited I found your blog,
I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to
say thanks for a tremendous post and a all round thrilling blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to go
through it all at the moment but I have saved it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great
b.
شنبه 13 آبان 1396 11:29 ب.ظ
شگفت انگیز است برای دیدن این سایت و خواندن نظرات همه همکاران
با توجه به این بخش از نوشتن، در حالی که من نیز مشتاق تجربه.
پنجشنبه 11 آبان 1396 12:11 ق.ظ
به طور کلی من مقاله ای در وبلاگ نمی خوانم
اما من می خواهم بگویم که این نوشتن بسیار تحت فشار بود
من نگاهی به آن می کنم و این کار را انجام می دهم! سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است.

خیلی ممنون، مقاله بسیار زیبایی بود.
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:32 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم. او یک بار کاملا درست بود.
این ارسال واقعا روزم را ساخت. شما نمیتوانید تصور کنید که چقدر زمان زیادی برای این کار صرف کردم
اطلاعات! متشکرم!
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:17 ب.ظ
وقتی مردم گرد هم می آیند و به اشتراک می گذارند، آن را دوست دارم
اندیشه ها. وبلاگ بزرگ، نگه داشتن آن!
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:46 ق.ظ
It's actually very complicated in this full
of activity life to listen news on TV, therefore
I just use the web for that purpose, and obtain the most recent news.
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:20 ب.ظ
Howdy! This post couldn't be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I'll
send this information to him. Fairly certain he will have a very good read.
Thanks for sharing!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
Greetings, I believe your website may be having web browser compatibility problems.
Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it's got some overlapping issues. I just wanted
to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic blog!
جمعه 16 تیر 1396 07:23 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how
can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a applicable
deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant
clear concept
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:57 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای
while. من هنوز کردم مشکل خود را با
جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.

که شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:20 ب.ظ
Hi, this weekend is pleasant in favor of me, because this time i am reading
this wonderful informative piece of writing here at my house.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : جواد مهدی زاده
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :